Privacyverklaring Shop voor het Máxima

Privacyverklaring Shopvoorhetmaxima.nl

Shopvoorhetmaxima.nl is de webshop van de Prinses Máxima Centrum Foundation en wordt beheerd door Keiretsu Charity Concepts B.V.

Keiretsu Charity Concepts B.V. gevestigd aan Delftweg 104b, 3043 NA Rotterdam is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy statement. Keiretsu Charity Concept B.V. is een gecontracteerde partner van de Prinses Máxima Centrum Foundation.

Contactgegevens

Deze webshop is van Keiretsu Charity Concepts B.V.. Via deze site worden producten verkocht voor de Prinses Máxima Centrum Foundation. Als u iets bestelt, worden uw persoonsgegevens verzameld door Keiretsu Charity Concepts zodat zij uw bestelling in orde kunnen maken. Daarnaast zal Keiretsu Charity Concepts uw persoonsgegevens verstrekken aan de Prinses Máxima Centrum Foundation op grond van gerechtvaardigd belang van de Prinses Máxima Centrum Foundation om betrokkenen te informeren over de activiteiten van de Prinses Máxima Centrum Foundation en het Prinses Máxima Centrum. Mevrouw E. Zwarteveld-Scherff, werkende bij Keiretsu Charity Concepts B.V., is de Functionaris Gegevensbescherming van shopvoorhetmaxima.nl. Zij is te bereiken via info@shopvoorhetmaxima.nl

Persoonsgegevens welke wij verwerken:

Keiretsu Charity Concepts B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:


 • Geslacht
 • Aanhef
 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Mailadres (verplicht)
 • Telefoonnummer (niet verplicht)
 • Geboortedatum (niet verplicht)
 • Straat
 • Postcode
 • Plaats IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een account op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch contact
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Keiretsu Charity Concepts B.V. verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u. In de webshop van de Prinses Máxima Centrum Foundation is het mogelijk om via diverse betaalmethoden te betalen voor de producten die u koopt. Om dit mogelijk te maken en u en onszelf te beschermen tegen misbruik, laten we uw kredietwaardigheid toetsen. Dit doen wij door de noodzakelijke persoonsgegevens (waaronder uw adresgegevens) te verstrekken aan onze gelieerde kredietwaardigheidsbeoordelaar Buckaroo Payments, die deze gegevens alleen voor dit doel mag gebruiken. U betaalt in een beveiligde betaalomgeving. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@shopvoorhetmaxima.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Keiretsu Charity Concepts B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van de nieuwsbrief van de Prinses Máxima Centrum Foundation indien u zich heeft aangemeld.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening rondom de webshop uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Keiretsu Charity Concepts B.V., analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Keiretsu Charity Concepts B.V. volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.
 • Keiretsu Charity Concepts B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

De Prinses Máxima Centrum Foundation verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • om u te bedanken voor je aankoop
 • om bij te houden of u recht van verzet hebt aangetekend tegen het informeren per post, telefoon of e-mail. Hierbij verwijderen we de persoonsgegevens, maar behouden we de donatiegegevens voor de belastingdienst.
 • om een relatie met u te kunnen opbouwen om u doelgericht te kunnen voorzien van informatie (relatiebeheer).
 • om berichtgeving aan te passen op uw voorkeuren en gedrag en u de beste persoonlijke ervaring te bieden.

Daarnaast zal de Prinses Máxima Centrum Foundation u de Prinses Máxima Centrum Foundation nieuwsbrief sturen, indien u hiervoor toestemming hebt gegeven. Wilt u dit niet, dan kunt u hier op elk moment bezwaar tegen maken bij de Prinses Máxima Centrum Foundation door te mailen naar: foundation@prinsesmaximacentrum.nl of door u af te melden via een ontvangen nieuwsbrief.

Keiretsu Charity Concepts is niet verantwoordelijk voor hetgeen De Prinses Máxima Centrum Foundation met deze persoonsgegevens doet.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Keiretsu Charity Concepts B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Keiretsu Charity Concepts B.V. en de Prinses Máxima Centrum Foundation verkopen uw gegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Keiretsu Charity Concepts en De Prinses Máxima Centrum Foundation zijn verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Shopvoorhetmaxima.nl gebruikt functionele, analytische- en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Keiretsu Charity Concepts gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Google Analytics

Google Adwords

Social media tools

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Keiretsu Charity Concepts B.V. en de Prinses Máxima Centrum Foundation. Tevens heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Indien u zich wilt uitschrijven voor de nieuwsbrief van de Prinses Máxima Centrum Foundation of elk ander gebruik van uw persoonsgegevens, die de Prinses Máxima Centrum Foundation verwerkt in het kader van haar activiteiten kunt u mailen naar foundation@prinsesmaximacentrum.nl

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@shopvoorhetmaxima.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Handig om hierbij te gebruiken: https://webwinkel.anwb.nl/webwinkel/rfid-cover-paspoort.html. Graag attenderen we u erop dat het veiliger is om het document van wachtwoordbeveiliging te voorzien.

Keiretsu Charity Concepts B.V. zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Keiretsu Charity Concepts B.V. wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons/

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Keiretsu Charity Concepts B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@shopvoorhetmaxima.nl. Keiretsu Charity Concepts B.V. heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall. TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk. Heeft u vragen dan kunt u te allen tijde contact opnemen met Keiretsu Charity Concepts B.V. via: info@shopvoorhetmaxima.nl