De informatie op deze website, inclusief (maar niet beperkt tot) teksten, afbeeldingen, links en andere materialen, is met de grootste zorg samengesteld. PMF Europe garandeert echter niet dat de website (i) aan uw eisen zal voldoen, (ii) zonder onderbreking, veilig en vrij van fouten of virussen zal functioneren en (iii) volledige, correcte en actuele informatie bevat.

PMF Europe en alle betrokken assisterende / derde partijen kunnen op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van (i) toegang tot, (ii) de onmogelijkheid van toegang tot en (iii) het gebruik van deze website (en de informatie het bevat), inclusief (maar niet beperkt tot) enige schade die de bezoeker van deze website lijdt, hetzij direct, hetzij indirect. Het gebruik van de PMF Europe website en de informatie die deze bevat, is daarom geheel voor risico van de websitebezoeker.

PMF Europe behoudt zich het recht voor om op elk moment de inhoud van deze website eenzijdig te wijzigen, inclusief (maar niet beperkt tot) het aanpassen van bestaande inhoud en het toevoegen of verwijderen van inhoud zonder voorafgaande kennisgeving.

Geen van de informatie op de website van PMF Europe is of kan worden beschouwd als een concreet aanbod om een ‚Äč‚Äčovereenkomst te sluiten met PMF Europe. PMF Europe sluit geen overeenkomsten via haar website.